1977
<strong>Solidarności 86</strong>, 1977
Własność: Danuta Kuligowska-Jankowska
Dodane przez: Stacja Muranów

Solidarności 86

1977
Zielone alejki z kamiennymi ławkami wśród drzew, spośród których wyróżnia się okazała wierzba płacząca, prowadziły do najsłynniejszej muranowskiej fontanny z żabami w al. Solidarności (wówczas Świerczewskiego). n