1960
<strong>Solidarności 76a</strong>, 1960
Autor: Józef Zborowski
Własność: Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
Dodane przez: Stacja Muranów

Solidarności 76a

1960
Zwiedzanie wystawy"Reformacja w Polsce"we wnętrzu budynku parafii ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 76 a, 1960 rok. Ksiądz superintendent Niewieczerzał, organizator wystawy, demonstruje eksponaty księdzu biskupowi Maksymilianowi Rode, reprezentującemu polski narodowy kościół katolicki. Za nimi, w głębi w okularach ks.prof dr Wiktor Niemczyk (kościół ewangelicko- augsburski), rektor i wieloletni wykładowca w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.