1965
<strong>Ogród Krasińskich</strong>, 1965
Autor: Kasia
Własność: Kasia
Dodane przez: Stacja Muranów

Ogród Krasińskich

1965
Istniejąca do dziś górka w Ogrodzie Krasińskich. W głębi budynek ul. gen Andersa róg ul. Świętojerskiej.