1949
<strong>Ogród Krasińskich</strong>, 1949
Autor: A. Gąsiewicz
Własność: Warszawski Magazyn Ilustrowany Stolica
Dodane przez: Stacja Muranów

Ogród Krasińskich

1949
Zniszczony po wojnie Ogród Krasińskich wymagał remontu. Władze wyłożyły pieniądze na uporządkowanie parku. Postawiono nowe ogrodzenie, ławki, zadbano o klomby i skwery. Powiększono również obszar Ogrodu do 11,8 ha, włączając w granice parku tereny po nieodbudowanych ze zniszczeń wojennych budynkach po drugiej stronie jezdni dawnych Nalewek (dziś ul. Bohaterów Getta).