1922
<strong>Nowolipe 2</strong>, 1922
Autor: Jaworski
Własność: Instytut Sztuki PAN
Dodane przez: Stacja Muranów

Nowolipe 2

1922
Pałac Mostowskich w latach 20. XX wieku, widok od strony dzisiejszej ul. Andersa, jeszcze przed remontem, który przeprowadzono w latach 1925-26 wg projektu Aleksandra Sygietyńskiego, restaurując głównie wnętrza i niemal nie zmieniając wyglądu zewnętrznego. Po I wojnie światowej w pałacowych salach umieszczono Dowództwo Okręgu Generalnego Warszawskiego, w 1921 roku przemianowane na Dowództwo Okręgu Korpusu Nr 1.