1983
<strong>Dzielna 9</strong>, 1983
Własność: Krystyna Piotrowska
Dodane przez: Stacja Muranów

Dzielna 9

1983
Dzieci pozują na pieńkach - części wyposażenia placu zabaw, istniejącego wówczas w podwórku po północnej stronie Nowolipek - pomiędzy kościołem św. Augustyna i al. Jana Pawła II (wówczas Marchlewskiego). Z tyłu za topolami widoczny budynek przy ul. Dzielnej 9. Przed wojną stały tu budynki plebanii, dziś jest ogrodzony parking samochodowy należący do parafii.